Новости и нов регламент на АRT STARS

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Новости и нов регламент на АRT STARS

Новости и нов регламент на ART STARS

Новости и нов регламент в ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС
„ART STARS-Звезди на изкуството” – Варна, 3-9.09.2018 годинаКУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Новости и нов регламент на АRT STARS

Р Е Г Л А М Е Н Т

I.Три категории в три различни жанра:
Първа категория „Поп пеене”- индивидуални изпълнители и вокални групи;
Втора категория „Класическо пеене” – индивидуални изпълнители,
Трета категория „Народно пеене”- индивидуални изпълнители, вокални групи и народен хор.
II.Възрастови групи за категориите „Поп пеене” и „Народно пеене” индивидуални изпълнители:
I-ва група – до 7 години, II-ра група – от 8 до 10 години,
III-та група – от 11 до 14 години, IV-та група – от 15 до 18 години,
V-та група –над 18 години.
За „Поп пеене“ и „Народно пеене“ – вокални групи и народен хор (само за „Народно пеене“): I-ва група – до 15 години; II- ра група – над 16 години.
Възрастови групи за „Класическо пеене”: I-ва група – до 18 години, II-ра група – от 19 до 26 години, III-та група – над 27 години.
Възрастта на участниците се определя към 1.09.2018 година.

III.А.Първа категория „Поп пеене“
1.Условия за участие:
а/ Участниците представят 2 изпълнения, всяко от които максимум по 5 минути с музикален съпровод на живо или с инструментал.
б/ Eдното изпълнение трябва да бъде на роден език. Бег вокалите не трябва да дублират основния глас.
в/ Журито гласува явно. Първа, втора, трета и поощрителна награда се определят според натрупаните точки от дват тура за всеки участник.
Наградите „ Grand Prix”, „Grand Prix Junior” и специалните награди се определят по преценка на журито.
2.Награди.
-Всеки индивидуален изпълнител или вокална група получава грамота за участие.
-Класираните на I-во, II-ро и III-то място във всяка категория и възрастова група получават диплом, медал и предметна /парична/ награда.
-Журито присъжда „ Grand Prix”, „Grand Prix Junior” с парична или предметна награда.
-Награди за няколко международни конкурса:
„Euro Stars“ 2019 -Малта предоставя няколко награди за участие.
„Le stelle di Garda“ 2019 – Италия – една награда за участие;
„Art Talents” -2019 -Унгария – една награда за участие;
„Международна академия на изкуствата – Европа“ – награди за участия на конкурси в Италия и България.
-Награда „Изработване на видеоклип“ и фотосесия предоставя “Gabbieh Gunllow”.КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Новости и нов регламент на АRT STARS

-Предвидени са и много други специални награди, вкл. за ярко артистично присъствие, за най-малък участник и др.
-Журито присъжда и приз за музикален ръководител и вокален педагог.
-Спонсори и организации също връчват свои награди.
-Награда връчва и Детско /Алтернативно/ жури.
Забележка:1/ Не се вкючват вокални педагози сред членовете на журито.
2/ Организаторите не вкючват свои възпитаници сред участниците в конкурса.

III.Б.Втора категория „Класическо пеене”
1.Условия за участие:
Първа възрастова група:
-Участниците представят:
по едно произведение на Първи и едно произведение на Втори тур – художествена песен, канцонета или ария из опера, оперета или мюзикъл (по избор).
Втора и Трета възрастова група:
-Участниците представят:
на Първи тур –художествена песен, канцонета или ария из опера, оперета или мюзикъл;КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Новости и нов регламент на АRT STARS
на Втори тур – две арии из опери.
2.Награди.
-Всеки индивидуален изпълнител получава грамота за участие.
-Класираните на I-во, II-ро и III-то място във всяка възрастова група получават диплом и парична /предметна/ награда. Връчват се и поощрителни и специални награди.
-Журито присъжда Grand Prix с парична /предметна/ награда. Връчват се награди на спонсори, организатори и др.
-Държавна опера Варна предоставя специални награди като:
-участие в Оперна Гала
-участие в главна /второстепенна/ роля
-щатна бройка за артист-хорист с възможност за участие в малки роли.КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Новости и нов регламент на АRT STARS

-Специални награди предоставя и Роберта Матели – член на журито:
-за изпълнение на 2 арии от италианските композитори Верди, Белини, Доницети, Росини, Пучини – 200 лв. за всяка награда. Наградите се дават за изпълнението и на двете арии от всеки от изброените композитори и се присъждат само на изпълнители от Втора и Трета възрастова група.
-за Първа възрастова група наградата от 200 лв. е за изпълнение на една канцонета от Паоло Тости.
Забележка: Наградите могат да се делят.
Награди за няколко международни конкурса:
-„Euro Stars“ 2019 -Малта предоставя една награда.
-„Le stelle di Garda“ 2019– Италия – една награда за участие
-„Международна академия на изкуствата – Европа“ – награди за участия на конкурси в Италия и България.
-Оперен конкурс в гр. Астана – Казахстан

-Предвидени са и много други награди, вкл. за най-ярко артистично присъствие, за най-млад участник и др.
-Журито присъжда и приз за музикален ръководител и вокален педагог.
-Спонсори и организации също връчват свои награди.КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Новости и нов регламент на АRT STARS

III.В.Трета категория „Народно пеене”
1.Условия за участие:
За участниците в категория „Народно пеене” български фолклор в I-ва, II-ра група и III-тa групи – две бързи песни, а IV-та и V-та групи – едната песен да бъде бърза, а другата – бавна. За българските участници с фолклор от различни етнически групи и чуждестранни участници – 2 песни по избор. За категорията „Народно пеене” съпроводът може да е на живо или с инструментал. Участникът може да се представи и с песен без съпровод.
Забележка: За българските участници – песни от българския фолклор и фолклора на различните етнически групи от България, а за чуждестранните участници – фолклорни песни, които са характерни за тяхната страна или етническа група.

Участниците с български фолклор се разделят в три раздела:
І-ви раздел – за професионалисти – солисти, вокални групи и народни хорове от училища с национален статут, НУФИ, НУИ, НМУ, АМТИИ – гр. Пловдив и всички висши училища, в които се изучава фолклор.
ІІ- ри раздел – за професионалисти – солисти, участници в упоменатите по горе формации от паралелки с разширено изучаване на музика, от начални училища, основни училища и СОУ с профил фолклор.
ІІІ-ти раздел – за любители – ученици от ОУ и СОУ, професионални гимназии и помощни звена на МОН, ЦРД, ЦИ, ОДК, читалища, школи по изкуствата, школи по народно пеене – любители.
2.Награди. Всеки колектив или индивидуален изпълнител получава грамота за участие. Класираните на I-во, II-ро и III-то място във всяка възрастова група получават диплом, медал и предметна /парична/ награда. Журито присъжда Гран При за всяка категория с парична и предметна награда, награди на спонсори, организатори и др.
Награди за няколко международни конкурса:
-„Международна академия на изкуствата – Европа“ – награди за участия на конкурси в Италия и България.
-Награда „Изработване на видеоклип“ предоставя МК „Сънрайз Маринов“.
Предвидени са и много специални и пощрителни награди, награда за най-малък участник, за ярко артистично присъствие и др.
Журито присъжда и приз за музикален ръководител и вокален педагог. Спонсори и организации също връчват свои награди.

IV. Жури. Всяка категория се оценява от жури в състав от трима души /най-малко/. В състава на журито ще бъдат привлечени видни представители на всеки от включените жанрове от България и чужбина.
Критерии за оценяване: точна интонация, вярна стилова интерпретация, богата темброва палитра, динамическо разнообразие, сложност на произведението, сценично поведение съответстващо на възрастта и др.

V. Конкурсът се обява в публичното пространство 3 месеца предварително. Няма да има предварителна селекция.
Заявките и таксите за участие в състезателната програма на конкурса и в майсторския клас следва да бъдат изпратени / преведени до 20.08.2018 г.

Банковата сметка на конкурса е:
Обединена Българска Банка, София 1040, ул. „Св. София” 5
SWIFT: UBBSBGSF
IBAN: BG08UBBS80021030077840
Фондация „Звезди на изкуството”

VI. Конкурсни такси: 1/ За индивидуални изпълнители – 30 лв. 2/ За вокални групи до 6 души – 15 лв. на участник 3/ За формации над 6 души – 8 лв. на участник. 4/ За участниците в майсторските класове – 100 лв. на участник.
VII. Майсторски клас по „Класическо пеене” (3 – 7.09.2018 г.) на
доц. д-р Иванка Нинова от Национална музикална академия „Проф.Панчо Владигеров“- София, която е и водещ изпълнител в мецосопрановия репертоар на наши и международни сцени. Тя провежда майсторски класове в много страни по света. Нейни възпитаници са успешни солисти в много оперни театри.
VIII. Съпътстващи прояви: 1. Среща на жури и организатори с участниците. 2. Пресконференция на организаторите и журито. 3. Кръгла маса на вокалните педагози. 4. Концерти – преди и по време на конкурса.
IX. Партньори на фестивала: Inner Wheel Varna Marina, Inner Wheel Varna Europea, кметството в гр.Аксаково, „Солвей Соди – АД“, Асоциация „Булгарика“, Обществен дарителски фонд за Варна, и др.
X. А.Програма на конкурса
-Конкурсът в категория „Поп пеене“ – 7 и 8.09.2018 г. в Grand mall-Варна.
-Конкурсът в категория „Класическо пеене“ – 8 и 9.09.2018 г. в зала „Концертно студио“ на Радио Варна.
-Конкурсът в категория „Народно пеене“ – 5 и 6.09.2018 г. Grand mall-Варна.
-Майсторски клас „Класическо пеене“ – от 3 до 7.09.2018 г. в „Концертно студио“ на Радио Варна.
Б.Съпътстващи концерти
-6.09.2018 г. – Гала концерт на лауреатите от категория „Народно пеене“
-7.09.2018 г. – Концерт на участниците в Майсторския клас.
-7.09.2018 г. – Тържествена церемония на конкурса.
-8.09.2018 г. – Гала концерт на лауреатите от категория „Поп пеене“
-9.09.2018 г. – Гала концерт на лауреатите от „Класическо пеене“
Забележка: Организаторите си запазват правото за промени в програмата на конкурса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

83 + = 89

Close
%d блогъра харесват това: