Ден: 17.02.2021

Разговор с Петър Мавров втора част

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Разговор с Петър Мавров втора част

Разговор с Петър Мавров втора част Татяна Капричева: Как възникна идеята за написването на книгата „Тенорът Стоян Коларов”? Петър Мавров: Така, по този път на работа с архивните материали, допълвайки като в мозайка с още и още неизвестни страници към написаното от други автори, стигнах и до проекта за написване на книга за творческия път …