Ден: 26.02.2021

Варненският театър – драматична архитектурна съдба

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Варненският театър - драматична архитектурна съдба

Варненският театър – драматична архитектурна съдба   2021 – Варненският театър на 100   Варненци не само ратуват за свой театър, а със забележителна енергия и всеотдайност му издигат дом – един истински храм на изкуството, който музите продължават да обитават и днес. Основен двигател на идеята е кметът Иван Церов, една високопросветена и родолюбива …