Концерт Песни от български композитори в Малта

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Концерт Песни от български композитори в Малта

Концерт Песни от български композитори в Малта

Концерт Песни от български композитори в Малта на 02.05.2019г. от 17.00ч. в зала „Пуленк“.

Концертната изява е инициатива на отдел „Глас“ в Малтийската музикална школа, с участието на ученици от класовете на д-р Андриана Йорданова и г-жа Мириам Каучи.

Изявата е организирана със съдействието на Maltese Bulgarian Circle.КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Концерт Песни от български композитори в Малта

Техните възпитаници ще изпълнят вокални творби от българските композитори, вещо съпроводени с клавирен акомпанимент на: г-жа Рамона Заммит Формоза, г-жа Джулия Милър и г-жа Илейн Мерсиека.

В  разнообразната програмата ще прозвучат едни от най-хубавите образци на българските творци: Любомир Пипков, Панчо Владигеров, Людмила Прокопова, Димитър Петков, Добри Христов, Георги Златев-Черкин, Парашкев Хаджиев.

Специален гост на вечерта ще бъде проф. Емилия Коларова от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“София, която ще участва в концерта с тематичен разговор-лекция за българската класическа музика.

Концерт Песни от български композитори в Малта ще бъде представен на английски език и ще бъде осигурен и превод на текстовете на вокалните произведения.

Участници в прекрасната инициатива ще бъдат: Алдо Заммит, Ан Мари Бонело, Бренда Джейн Фарругия, Кристиан Абела, Дороти Беззина, Джеймс Агиус,
Мария Джорджия Фарругия Сако, Мариет Борг, Валентина Безина, Сандра Фарругия, Стефания Грех.

Пианисти: г-жа Рамона Заммит Формоза, г-жа Джулия Милър, г-жа Илейн Мерсиека

Концерт Песни от български композитори в Малта на 02.05.2019г. от 17.00ч. в зала „Пуленк“, с дрес код: Smart!

Тържествен концерт с песни от български композитори в Малта – музикално-теоретично представяне на красивата българска професионална класическа музика!КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Концерт Песни от български композитори в Малта

Проф. д-р Емилия Коларова е преподавател по история на музиката  в Катедра „История на музиката и етномузикология” при НМА „Проф.П.Владигеров” от 1985г. и води лекционни курсове във всички факултети.

Завършва Музикалната академия в София със специалност „музикознание” при доц. д-р К.Беливанова. През 1985г. защитава докторска дисертация на тема „Взаимодействия и паралели в развитието на българ­ската и руската музикални култури (1878-1918)” в Москов­ската държавна консерватория „П.И.Чайковски” при проф. д. и. И.В.Нестьев.

Е.Коларова има множество публикации в областта на българската музикална култура; на сравнителното музикознание; по въпросите на музикалната балканистика и проблемите на мултикултурните общности; на съотношенията национално-универсално, локално-глобално, традиция-модерност-постмодернизъм в музикалното творчество. Тя е научен ръководител на повече от 60 бакалавърски, магистърски и докторантски тези в България, Гърция, Кипър, Испания и Корея, като някои от най-интересните разработки са отпечатани като самостоятелни издания. В НМА „П.Владигеров“ София е ръководител на редица проекти, свързани с научно-изследователската и творческата дейност.КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Концерт Песни от български композитори в Малта

Автор е на Каталог „Български композитори и диригенти“ (1999, на български и английски); на научните изследвания „Към пробле­ма за развитието на хорово-изпълнителското дело в Бълга­рия (история, особености, перспективи)“ (2000), „Аспекти на идеята за националното в българското музикално творчество на ХХ век в контекста на модерността” (2004), „Диалогът традиция-съвременност в българското музикално творчество на ХХ век” (2013); на CDR  „Панорама на българската музика“ (2000, на български и английски език); на коментарните текстове във филма за Йосиф Цанков „Керванът на песен­та“ (БНТ, 2001).

През периода 2006-2008гг. Е.Коларова е сценарист на ежеседмичното предаване „БНТ Музика” в Българската национална телевизия и сътрудничи в редица други ТВ и Радио програми, както и на музикално-издателски компании (7 дни, Alma Mater, Classic FM Radio; Mega Music,Elm Records). През 2009г. излиза премиерата на нейния документален филм за юбилея на Софийска филхармония „Националният отбор по музика на 80 години. Репетиция за концерт”, а през 2011г. също по неин сценарий – на „Времето и музиката” за 90-годишния юбилей на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”.

Проф. Коларова има редица публикации и участия в нацио­нални и международни научни конференции в Русия, Люксембург, Япония, САЩ, Австралия, Чехия, Словения, Румъния, Испания.КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Концерт Песни от български композитори в Малта

Включена е в Енциклопедията „Кой кой е в България” (Книгоиздателска къща „Труд”, 998)

автор Татяна Капричева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

7 × = 49