Ден: 07.01.2020

Честит Ивановден!

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Честит Ивановден!

Честит Ивановден! Честит Ивановден! Култура всеки ден пожелава хората, носещи тези имена да продължават да прославят България! Да познаваш традициите също е въпрос на култура! Честит Ивановден!