Ден: 23.11.2020

Рисуваме заедно – Благотворителна инициатива

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Рисуваме заедно - Благотворителна инициатива

Рисуваме заедно – Благотворителна инициатива Продължава – БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА „РИСУВАМЕ ЗАЕДНО“. 5 години Комплекс за социални услуги за деца и младежи – Варна ИЗЛОЖБА с картини в продажба, нарисувани от деца от Центровете за настаняване от семеен тип и Сдружението на художниците във Варна. Рисуваме заедно – Благотворителна инициатива