Ден: 28.10.2021

Румяна Петрова интервю втора част

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Румяна Петрова интервю втора част

Румяна Петрова интервю втора част Татяна Капричева: На какво Ви научи преподавателската дейност? Румяна Петрова: Най-важното качество за всеки учител е търпението. После – постоянството. Интересно е, че при някои колеги педагози характерът се облагородява с практикуването на професията, а при други се изостря раздразнителността. Надявам се да съм от първия тип. Татяна Капричева: Какво …