Разговор с проф. д-р Константин Кукушев по повод изложбата „Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX век до 1944г.“

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Разговор с проф. д-р Константин Кукушев по повод изложбата "Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX век до 1944г."

 

Разговор с проф. д-р Константин Кукушев по повод изложбата „Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX век до 1944г.: Из колекциите на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ Варна“

Татяна Капричева: Как възникна идеята за тази изложба?

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Разговор с проф. д-р Константин Кукушев по повод изложбата "Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX век до 1944г."  Константин Кукушев: Преди месеци Росица Тодорова, главен библиотекар на отдел „Изкуство” във варненската библиотека ме покани да се включа в подготовката на виртуална изложба, която да представи работещите във Варна композитори и възможностите на варненските издатели да печатат техните композиции в периода от втората половина на XIX в. до 1944 г. Основно изискване беше да се включат наличните нотни издания, отпечатани от варненските нотопечатници и съхранявани във фондовете на РБ „Пенчо Славейков”.

Татяна Капричева: Какво Ви провокира за това изследване?

Константин Кукушев: За мен това е не само професионален, но и емоционален момент: преди 30-на години, във връзка с подготовката на моята дисертация, посветена на масовото музикално възпитание във варненските училища за същия период, аз прегледах хранилищата както на библиотеката, така и на Държавен архив, Варна. В този смисъл имах необходимата професионална подготовка и нагласата да помогна.

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Разговор с проф. д-р Константин Кукушев по повод изложбата "Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX век до 1944г."  Провокация беше и това, че в процеса на работа се събра едно доста интересно и обширно количество информация, която наложи виртуалната изложба да се трансформира в Електронно издание под заглавието: „Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX в. до 1944 г.: Из колекциите на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, Варна”.  Изданието е изградено в няколко панела: Предговор, Предпоставки, Учители, Композитори, Издателства, Източници. При влизане във всеки един от тях има възможност, чрез хипервръзки да се получи по-подробна и детайлна библиографска информация. Приложен е богат снимков материал, както и архивен запис от 1907 г., изпълнение на учителя по музика, тенора Стоян Бешков.

Татяна Капричева: Ще прерасне ли това изследване в по-голям труд за този отрязък от време?

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Разговор с проф. д-р Константин Кукушев по повод изложбата "Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX век до 1944г."  Константин Кукушев: Музикалната култура на Варна през този период, създавана и защитавана от композитори, инструменталисти и певци, заслужа един по-обстоен анализ и представяне пред обществото! По мое мнение, това може и трябва да бъде постигнато по пътя на „музиката в семейството на изкуствата” – литература, изобразително изкуство, поезия, танц, театър, архитектура… Този въпрос съм поставил и в панела „Композитори” на изданието: през разглеждания период от Варна тръгват майстори като Никола Вапцаров, Антон Страшимиров, Йордан Йовков, Георги Велчев, Христо Каварналиев, Борис Георгиев, Стоян Бъчваров, Идеал Петров, Владимир Трендафилов, Кирил Шиваров, Дабко Дабков, Никола Лазаров…

Татяна Капричева: Какво научихте самият Вие в процеса на това изследване?

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Разговор с проф. д-р Константин Кукушев по повод изложбата "Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX век до 1944г."  Константин Кукушев: И днес министерството на образованието следва своята Национална стратегия и програма за учене през целия живот! В една българска поговорка се казва: „Човек се учи докато умре, и пак остава ненаучен!”. В течение на тези месеци,  търсейки информация за композитори и техни творби попаднах на материали, основно в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, които до този момент бяха за мен непознати – творби на много композитори бяха издавани във варненски печатници, но за съжаление в колекциите на варненската библиотека липсваха… И спазвайки изискването, тези издания трябваше да останат извън електронното издание…

Татяна Капричева: Какво е посланието към читателите, към аудиторията?

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Разговор с проф. д-р Константин Кукушев по повод изложбата "Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX век до 1944г."  Константин Кукушев: В центъра на електронното издание са поставени два панела: УЧИТЕЛИ и КОМПОЗИТОРИ! Това подсказва и моето отношение и преклонение пред Учителите по музика от този период. Те са тези, които крадейки „ … от училищното време, за да напишат нещо, или пък изтощават силите си по цели нощи, за да довършат трудовете си”. Те са тези, които създават първите български детски и училищни песни, те са тези, които въвеждат и възпитават в непреходните музикални ценности редица поколения, те са тези, които полагат основите и на професионалното музикално развитие. Те са част от българската общност, която ще доведе до завършек българското Възраждане във Варна, чиято кулминация са Народните музикални тържества, проведени през 1926 г.

Посланието? Нека не забравяме традициите и техните преносители!

Татяна Капричева: Къде беше изложена експозицията на тази изложба? И докога?

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Разговор с проф. д-р Константин Кукушев по повод изложбата "Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX век до 1944г."  Константин Кукушев: Електронното издание беше презентирано на 21.02.2023 г. във фоайето на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, Варна и е посветено на 140 г. от създаването на библиотеката. Достъп до него има чрез сайта на библиотеката. По време на представянето беше подредена и изложба, представяща оригиналите на различни творби, отпечатани във варненските нотопечатници „Лев Нитче”, „Зора”, „Светлина”…

Електронното издание е на адрес:  http://www1.libvar.bg/art_music_varna/index.html

ISBN 978-954-91526-6-1.

Татяна Капричева: Ролята на отдел „Изкуство“ в това начинание?

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Разговор с проф. д-р Константин Кукушев по повод изложбата "Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX век до 1944г."  Константин Кукушев: Виртуалната изложба, прераснала в Електронно издание е резултат от съвместната дейност на различни специалисти от библиотеката – екип, ръководен от Росица Тодорова, главен библиотекар – отдел „Изкуство”. Успешната екипна работа е основа за истинските постижения във всяко начинание и съм щастлив, че бях част от този екип!

Татяна Капричева: Благодаря Ви, сърдечно за този разговор!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

9 × 1 =