Ден: 18.03.2024

Недко Царев – интервю

КУЛТУРА ВСЕКИ ДЕН Недко Царев - интервю

Недко Царев – интервю Татяна Капричева: Какво наложи създаването на Вашите учебници? Недко Царев: Ако се върнем назад във времето, ще видим, че последният издаден такъв учебник е през 1990г. Още тогава имаше остра нужда от всякакъв вид информация. Затова през годините издадох няколко сборника, а сега вече оформих изцяло авторските си идеи в два …